Izračunavanje težine čelikaTežina je izračunata iz koeficijenta 7,85 kg/dm3