Informace o nabízeném sortimentu

Dodávaný sortiment
17CrNi6-6 / 15CrNi6 / WNr. 1.5918 / ~16220

17CrNi6-6 / 15CrNi6 / WNr. 1.5918 / ~16220 Konstrukční legovaná ocel pro vysoce namáhané díly s dobrou houževnatostí při pevnosti v tahu 900 - 1200 N/mm². Použití zejména pro hnací soukolí, korunová kola, ozubená kola, hřídele, šrouby pro převodové komponenty. Kruhové tyče d 60 mm - d 150 mm skladem, jiné rozměry na objednávku.

~C35 / ~C35E / ~C35R / ~WNr. 1.0501 / ~WNr. 1.1180 / ~WNr. 1.1181 / 12040

~C35 / ~C35E / ~C35R / ~WNr. 1.0501 / ~WNr. 1.1180 / ~WNr. 1.1181 / 12040 - Tato uhlíková (nelegovaná) ocel je primárně určena k tváření za tepla. Šestihrany skladem, kulatiny tažené i válcované skladem nebo na objednávku, normy EN 10083, EN 10269.

~24CrMoV5-5 / ~WNr. 1.7733 / 15236

~24CrMoV5-5 / ~WNr. 1.7733 / 15236 - Tato konstrukční ocel je široce používána v lodním, leteckém a železničním průmyslu. V komponentách tlakových nádob, obráběcích strojů, jejich machanický součásti s větším průřezem jako jsou např. mechanické převodovky, hřídele převodovek, hřídele s více průměry, dále spojovací materiály jako jsou šrouby, matice, spojovací tyče. Nalézá také uplatnění v ocelových konstrukcích mostů, hal a jiných staveb. Kruhové tyče d 60 mm - d 150 mm skladem, jiné rozměry na objednávku.

X10CrMoVNb9-1 / WNr. 1.4903

X10CrMoVNb9-1 / WNr. 1.4903 – Speciální martenzitická, tepelně odolná ocel, která je široce používána v energetickém průmyslu, zvláště v oblasti výroby kotlů, parních turbín, motorů, pecí, dále mechanických součástí v leteckém a petrochemickém průmyslu pracujících v teplotách do 650°C. Kruhové tyče d 20 mm – d 80 mm skladem, větší rozměry na objednávku.

X22CrMoV12-1 / WNr. 1.4923 / 17134

X22CrMoV12-1 / WNr. 1.4923 / 17134 – Korozivzdorná, žáruvzdorná, chromová ocel s přísadou molybdenu, která se používá jako standard pro ocelové komponenty v parních turbínách, generátorech a pro vysokoteplotní spojovací součásti. Odolnost vůči vysoké teplotě do přibližně 600° C. Odolnost proti korozi v přírodním prostředí je omezena díky relativně nízkému obsahu chromu. Odolná proti parám. Používá se hlavně v turbínových konstrukcích, letectví, tlakových a parních kotlích. Tyče d 4 mm - d 290 mm skladem, jiné rozměry, ploché tyče na objednávku.

X19CrMoNbVN11-1 / WNr. 1.4913

X19CrMoNbVN11-1 / WNr. 1.4913 – Korozivzdorná, žáruvzdorná, chromová ocel s přísadou molybdenu. Její použití nalezneme především v energetickém a leteckém průmyslu v turbínových konstrukcích, dále pak v konstrukcích tlakových a parních kotlů. Další použití jako spojovací materiál - šrouby, matice, spojovací tyče, atd. do zařízení pracující ve vysokých teplotách. Tyče d 20 mm - d 300 mm skladem, další rozměry na dotaz.

34CrNiMo6 / WNr. 1.6582 / 16343

34CrNiMo6 / WNr. 1.6582 / 16343 - Konstrukční ocel - materiál který se používá pro vysoce namáhané součásti strojů s důrazem na houževnatost, pevnost a tvrdost - strojírenství, automobilový průmysl. Válcované tyče d 20 mm- d 300 mm skladem. Tažené tyče, kované tyče další profily na dotaz.

37MnSi5 / WNr. 1.5122 / 13240

37MnSi5 / WNr. 1.5122 / 13240 - Legovaná tepelně zpracovatelná ocel s pevností v tahu 800 - 1500 N/mm² pro součástky odolné proti opotřebení jako jsou např. součásti obráběcích strojů a dopravníků. Vhodný pro povrchové kalení. Materiál pro klikové hřídele v leteckých a naftových motorech, převodovkách a pro součástky s požadovanou vyšší pevností v tahu. Válcované tyče d 20 mm - d 280 mm, stav + QT skladem.

15NiCr13 / WNr. 1.5752 / ~16420

15NiCr13 / WNr. 1.5752 / ~16420 – Tato ocel se používá především pro vysoce namáhané cementované komponenty obráběcích strojů, součástek pro výrobu převodovek, turbín, letadel. Válcované tyče d 50 mm - d 140 mm skladem, ostatní rozměry válcované a kované, bloky na objednávku.

25CrMo4 / WNr. 1.7218 / 15130

25CrMo4 / WNr. 1.7218 / 15130 - Ocel s nižší prokalitelností pro středně namáhané strojní díly. Je svařitelná a vhodná pro výrobu bezešvých trub. V zušlechtěném stavu dosahuje zhruba střední hodnoty pevnosti a vysoké houževnatosti. Tažené a válcované tyče d 12 mm - d 300 mm skladem, kované tyče, šestihrany na objednávku - normy EN 10083 a EN 10269.

34CrAlNi7-10 / WNr. 1.8550 / ~15340 / 16347

34CrAlNi7-10 / WNr. 1.8550 / ~15340 / 16347 – Cr-Ni-Al nitridační ocel pro komponenty vyžadující velmi vysokou povrchovou tvrdost a odolnost proti opotřebení. Použití pro vačkové kotouče, vačky, ozubené hřídele, měřící přístroje, součásti vstřikovacích čerpadel, cívky ventilů, pístní čepy apod. Tažené a válcované tyče d 20 mm - d 300 mm skladem. Kované tyče, bloky na objednávku.

~21CrMoV5-7 / ~WNr. 1.7709 / 15320

~21CrMoV5-7 / ~WNr. 1.7709 / 15320 - Ocel Cr-Mo-V nízkolegovaná, bainitická, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro velké výkovky - dobře tvářitelná a obrobitelná. Odolná proti korozi v prostředí vodíku za vysokého tlaku do teploty cca 320 °C a vodní páry do teploty cca 600 °C. Zejména na spojovací součásti energetických a chemických zařízení, rotory parních turbín, hřídele a kotouče oběžných kol kompresorů. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 350 - 400°C). Tažené a válcované tyče d 12 mm- d 300 mm skladem, kované tyče, bloky, šestihrany na objednávku.

~10CrMo9-10 / ~WNr. 1.7380 / 15313

~10CrMo9-10 / ~WNr. 1.7380 / 15313 - Ocel pro vyšší teploty a žáropevná, odolná proti stlačenému vodíku. Nízkolegovaná žáropevná ocel, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Je odolná proti korozi v prostředí vodní páry do teploty 590°C. Při tlaku nad 9,8 MPa odolává vodíku do teploty 500°C, při nižších tlacích do teploty 600°C. Vhodná na tlakové součásti energetických a chemických zařízení. Válcované tyče d 20 mm - d 300 mm skladem, menší průměry a kované tyče na objednávku.

~14MoV6-3 / 14Mo6 / ~WNr. 1.7715 / 15128

~14MoV6-3 / 14Mo6 / ~WNr. 1.7715 / 15128 - Ocel Cr-Mo-V jakostní, pro vyšší teploty a žáropevná. Vhodná na součásti energetických a chemických zařízení pracujících při teplotách do 580 °C. Svařitelnost zaručená, podmíněná. Válcované tyče d 16 mm - d 300 mm skladem, kované tyče na objednávku.

~13CrMo4-5 / ~WNr. 1.7335 / 15121

~13CrMo4-5 / ~WNr. 1.7335 / 15121 – Ocel pro vyšší teploty a tlaky. Žárupevný materiál, dobře tvárný za tepla i za studena, dobře obrobitelný, se zvýšenou odolností proti vodíku a korozi v prostředí vodní páry. Vhodný pro energetická a chemická zařízení do 560°C. Výkovky ve stavu zušlechtěném jsou vhodné jako součásti tlakových nádob do 350°C. Válcované tyče d 20 - d 300 skladem, kované tyče, ploché tyče na objednávku.

~16Mo3 /~15Mo3 / ~WNr. 1.5415 / 15020

~16Mo3 / ~15Mo3 / ~WNr. 1.5415 / 15020 – Ocel pro vyšší teploty a tlaky. Žárupevná ocel, dobře tvárná za tepla i studena, dobře obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí vodní páry do 530°C. Vhodná na energetická a chemická zařízení do 530°C. Tažené a válcované tyče d 4 - d 300 skladem, ploché tyče skladem, kované kulatiny do d 1100, profily U, I, HEB, L na objednávku.

~P265GH / ~ST41K / ~WNr. 1.0425 / 11416

~P265GH / ~ST41K / ~WNr. 1.0425 / 11416 - Neušlechtilá, nízkouhlíková, nelegovaná ocel pro vyšší teploty - žáropevná. Materiál pro součásti kotlů a tlakových nádob. Svařitelnost zaručena. Kruhové válcované tyče d 20 - 300 skladem, kované tyče, válcované ploché tyče na objednávku.

~P250GH / ~C22.8 / ~P245GH / ~A105 / ~WNr. 1.0460 / ~WNr. 1.0352 / 12024

~P250GH / ~C22.8 / ~P245GH/ ~A105 / ~WNr. 1.0460 / ~WNr. 1.0352 / 12024 - Nelegovaná jakostní ocel pro vyšší teploty, parní kotle, tlakové nádoby, ploché výrobky. Perlitické a martenzitické oceli se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách. Materiál pro svařované součásti tlakových nádob pracujících za zvýšených teplot, výkovky pro tlakové nádoby a zařízení. Materiál je svařitelný. Kruhové válcované tyče d 16 - d 300 skladem, menší rozměry a kované tyče do d 1100 na objednávku.

Výpočet váhy oceliVáha je počítána z koeficientu 7,85 kg/dm3