Jakost a certifikace

Politika jakosti společnosti BODEN – MATTE, spol. s.r.o.

Politika jakosti naší společnosti vychází z managementu systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Základem činnosti naší společnosti je uspokojování všech požadavků zákazníků s cílem dosažení jejich maximální spokojenosti.

Hlavními zásadami naší společnosti jsou:
•    uspokojování všech požadavků zákazníků s cílem dosažení jejich maximální spokojenosti
•    zajišťování dodávek objednaného hutního materiálu v požadované kvalitě v souladu s požadavky zákazníků a příslušných právních požadavků
•    výběr a hodnocení dodavatelů na základě kritérií které sami stanovujeme
•    komunikace se zákazníky je realizována srozumitelným a oboustranně přijatelným způsobem
•    každý zaměstnanec zná smysl a význam své práce
•    každý zaměstnance je zodpovědný za kvalitu svých služeb a k jejímu dosažení přispívá jejich neustálým zlepšováním
•    všechny činnosti jsou prováděny v souladu s požadavky na životní prostředí a bezpečnost práce
•    dodržujeme všechny státem a EU stanovené zákony, vyhlášky a všeobecně platné normy (legislativní požadavky)

Vybudováním a neustálým zlepšováním systému jakosti docilujeme vyšší spokojenosti našich zákazníků a touto cestou tak dále rozvíjíme naši společnost.


V březnu 2020 v naší společnosti proběhl dozorový audit společnosti ITC Zlín, a.s. dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
V dubnu 2019 v naší společnosti proběhl dozorový audit společnosti ITC Zlín, a.s. dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
V dubnu 2018 byla naše společnost certifikována společností ITC Zlín, a.s., dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
V dubnu 2017 v naší společnosti proběhl dozorový audit společnosti ITC Zlín, a.s. dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
V dubnu 2016 v naší společnosti proběhl dozorový audit společnosti ITC Zlín, a.s. dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

V dubnu 2015 byla naše společnost certifikována společností ITC Zlín, a.s., dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Audit a certifikaci dle této normy provedla společnost ITC Zlín, a.s. (Institut pro testování a certifikaci, a. s. ), jenž je členem sdružení CQS. Společnost CQS je součástí organizace IQNET sdružující nejvýznamnější firmy pro certifikaci systémů jakosti po celém světě.

Certifikáty EN ISO 9001:2016 ke stažení zde.

Certifikát – česká verze
Certifikát – anglická verze