~10CrMo9-10 / ~WNr. 1.7380 / 15313

~10CrMo9-10 / ~WNr. 1.7380 / 15313 – Ocel pro vyšší teploty a žáropevná, odolná proti stlačenému vodíku. Nízkolegovaná žáropevná ocel, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Je odolná proti korozi v prostředí vodní páry do teploty 590°C. Při tlaku nad 9,8 MPa odolává vodíku do teploty 500°C, při nižších tlacích do teploty 600°C. Vhodná na tlakové součásti energetických a chemických zařízení. Válcované tyče d 20 mm – d 300 mm skladem, menší průměry a kované tyče na objednávku.

Prodej
hutního materiálu
a oceli

včetně neušlechtilé konstrukční oceli 11 700 (-St 70-2 G, -WNr.1.0070)
Garance kvality a původu