Prodajametalurškihproizvodai čelika

SR
logo 20years 20 godina istorije Radujemo se saradnji sa Vama.

Mi smo dobavljač širokog spektra
specijalnih čelika

Naša firma je specijalizovana za veleprodaju sa čitavom skalom čelika za energetsku industriju i specijalnim jačinama čelika. Nudimo takođe materijale iz skladišta naših partnera, kao i direktno iz čeličana u zemlji i inostranstvu.

Naše glavne konkurentske prednosti u industriji su trajno čuvanje najtraženijih materijala na zalihama. To nam omogućava da zadržimo veoma kratke rokove isporuke i izvršimo i najmanje narudžbe.

Na zalihama imamo više od 1600 tona čelika

Pored isporuka specijalnih čelika takođe nudimo ostale usluge, kao što su osnovni saveti o materijalima, sečenje čelika našim testerama, kalkulacija transportnih troškova, prevoz na odredište, ili obezbeđenje dodatnih sertifikata, atesta i testova prema zahtevima kupaca.

Trenutno smo fokusirani na izgradnju novog modernog skladišnog areala u industrijskog zoni Bobrki u Vsetinu, gde ćemo spojiti sva naša postojeća skladišta zajedno s administrativnim poslovima u jedinstveni centar.

Ponuda i usluge

Široki izbor čelika

Nudimo široku skalu čelika za energetsku industriju i specijalne jačine čelika.

Obezbeđenje prevoza

U saradnji sa nekoliko špediterskih firmi nudimo organizaciju logistike za prevoz materijala na odredište kako u okviru EU, tako i van nje.

Garancija kvaliteta / porekla

Na osnovu materijalnih sertifikata garantujemo kvalitet i poreklo materijala.

Saveti o materijalima

Nudimo osnovne savete o materijalima.

Obezbeđenje atesta /testova

Nudimo obezbeđivanja dodatnih sertifikata, atesta i testova materijala prema individualnim zahtevima kupaca.

Podela materijala

Nudimo čeličnu sečenje

Izračunavanje težine čelikaTežina je izračunata iz koeficijenta 7,85 kg/dm3