BODEN matte s.r.o. - Търговия на едро с металургичен материал

Нашето дружество от 1997 година се занимава с търговия на едро на широк сортимент металургични материали . Предлагаме стомана от собствен склад, от складовете на нашите партньори в Чешката Република и в чужбина, евентуално направо от стоманодобивни заводи в страната или в странство. Преди всичко се стараеме да се очертаем като продавач на специално качечтво стомана, каквото другите фирми в нашата специалност непредлагат. Материалите доставяме в качество и изработка според ЧСН ( чешки норми) или други норми според изискванията на купувача.
Цените и списъка на складовите пера ще намерите в нашия онлайн склад ЕБМ, другите материали ще Ви предложиме въз основа на Вашето търсене.
Също приготовляваме въвеждането на системата за управление на качеството според ISO 9001.

Сертификати ISO